2ο Δημοτικό Σιδηροκάστρου - Το βήμα των εκπαιδευτικών

Τι είναι το ΚΕΔΔΥ

Στις έδρες όλων των νομών έχουν ιδρυθεί με τον νόμο2817/2000 τα Kέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ ) ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται τα άτομα εκείνα που για τον άλφα ή βήτα λόγω δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων.
Πιο συγκεκριμένα τα άτομα αυτά μπορεί να είναι:
Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
    ?  Οι μαθητές που έχουν κινητικά προβλήματα (δυσκολία στην κίνηση)
    ?  Οι μαθητές που έχουν προβλήματα με τα μάτια τους ,τα αυτιά τους (δυσκολεύονται να δουν στον πίνακα,να ακούσουν τον δάσκαλο κ.τ.λ)
    ?  Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
    ?  (δυσκολεύονται σε μερικά μόνο μαθήματα ,στην ανάγνωση ,γραφή ,αριθμητική κ.τ.λ
    ?  Οι μαθητές που έχουν ψυχολογικά προβλήματα (παιδιά που δεν νιώθουν καλά και δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν ,να διαβάσουν ,να γράψουν κ.τ.λ)
    ?  Οι μαθητές που έχουν δυσκολίες στην κοινωνική τους ζωή (δυσκολεύονται να κάνουν παρέες, να παίζουν με τους συμμαθητές τους κ.τ.λ)
    ?  Oι μαθητές που έχουν νοητική υστέρηση (δυσκολεύονται να αντιληφθούν και να καταλάβουν εύκολα όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους)

Όλες οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν αποφασίσει πως όλοι αυτοί οι μαθητές χρειάζονται μια ιδιαίτερη φροντίδα. Έτσι και η χώρα μας έχει δημιουργήσει νόμους οι οποίοι καθορίζουν το ειδικό προσωπικό, τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία το κράτος, οι υπηρεσίες και τα σχολεία θα βοηθήσουν όσο γίνεται καλύτερα αυτούς του μαθητές.

Για να βοηθηθούν καλύτερα αυτοί οι μαθητές πρώτα - πρώτα πρέπει να βρούμε ποιοι είναι ,σε ποια σχολεία φοιτούν ,ποιες είναι οι δυσκολίες τους ,ποιες είναι οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες ,πού και με ποιον τρόπο θα πάρουν περισσότερη βοήθεια. Όλα αυτά τα κάνει το ΚΕΔΔΥ.

Τα βήματα είναι τα εξής:

1. Ο γονιός και οι δάσκαλοι που γνωρίζουν καλά τον μαθητή συμφωνούν πως ο μαθητής δυσκολεύεται στο σχολείο (όχι όμως επειδή τεμπελιάζει ο μαθητής)

2. Οι γονείς επικοινωνούν με το ΚΕΔΔΥ (τηλ 2321023424) και κλείνεται ένα ραντεβού

3. Οι γονείς με τον μαθητή πηγαίνουν στο ΚΕΔΔΥ (βρίσκεται στις Σέρρες πίσω από το νοσοκομείο)

4. Ο μαθητής αξιολογείται από εκπαιδευτικό της Ειδικής Αγωγής (στα μαθήματα) και αν χρειαστεί από ψυχολόγο (νοημοσύνη, συναισθηματικά), φυσιοθεραπευτή (κινητικά, αισθητηριακά) ενώ ο κοινωνικός λειτουργός διαμορφώνει το κοινωνικό ιστορικό σε συνεργασία με τους γονείς.

Στις επόμενε μέρες συνεδριάζει η διεπιστημονική ομάδα που αξιολόγησε τον μαθητή και καταλήγει σε μια γνωμάτευση στην οποία ορίζεται η δυσκολία που έχει ο μαθητής (κινητικά προβλήματα ,όρασης,δυσλεξία ,ψυχοσυναισθηματικά ,νοητική υστέρηση κ,τ,λ) , και οι προτάσεις για την καλύτερη υποστήριξη του μαθητή.Συγκεκριμένα προτείνεται το καλύτερο σχολικό πλαίσιο στο οποίο είναι καλύτερα να φοιτήσει ο μαθητής (ειδικό σχολείο ,Τμήμα Ένταξης ,κοινή τάξη ,ενισχυτική) και ένα Εκπαιδευτικό Εξατομικευμένο Πρόγραμμα (ΕΕΠ) για τον εκπαιδευτικό όπου περιγράφονται οι καινούριοι στόχοι που τίθενται για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του μαθητή .Η Γνωμάτευση και το ΕΕΠ δίνεται από το ΚΕΔΔΥ στους γονείς και στο σχολείο.Επειδή μέσα σ?αυτά τα έγγραφα περιγράφονται προσωπικά δεδομένα του μαθητή ο φάκελος του μαθητή είναι αυστηρά απόρρητος και προσβάσιμος μόνο από τον διευθυντή και τους δασκάλους που εμπλέκονται στην εκπαίδευση του μαθητή.

Εκτός από τα παραπάνω το ΚΕΔΔΥ έχει και άλλα καθήκοντα.Θα πρέπει να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί την τοπική κοινωνία του Ν.Σερρών σε θέματα Ειδικής Αγωγής .Να ανιχνεύει πρώιμα (από το Νηπιαγωγείο) περιπτώσεις παιδιών που εμφανίζουν μικρές ή μεγάλες αδυναμίες και να υποστηρίζει του εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες για την καλύτερη αντιμετώπιση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το ΚΕΔΔΥ διανύει τον 9ο χρόνο λειτουργίας του .Παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια και βρίσκεται ακόμα στην παιδική του ηλικία προσπαθεί μέσα από τον θεσμικό του ρόλο να διευκολύνει όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ( δασκάλους ,γονείς ,μαθητική κοινότητα ,ευρύτερη κοινότητα ) να αποστιγματίσει την περιοχή της Ειδικής Αγωγής και να δημιουργήσει συνθήκες για την πλήρη ενσωμάτωση των μαθητών όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.

Γκένιος Ανδρέας
Δάσκαλος ειδικής αγωγής

« επιστροφή